Γιολάντα της Φλάνδρας


Η Γιολάντα της Φλάνδρας (1175 – 1219) διοίκησε τη Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης από το 1217 έως το 1219 αντικαθιστώντας το σύζυγό της Πέτρο του Κουρτεναί.

Ήταν κόρη του Βαλδουίνου Ε’, Κόμη της Φλάνδρας και της Κόμισσας Μαργαρίτας της Αλσατίας. Δύο από τους αδελφούς της, ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας και έπειτα ο Ερρίκος της Φλάνδρας, υπήρξαν Λατίνοι Αυτοκράτορες της Κωνσταντινουπόλεως. Μετά το θάνατο του δεύτερου το 1216 μεσολάβησε μία σύντομη περίοδος χωρίς κάτοχο του θρόνου, πριν εκλεγεί ο Πέτρος Β’ του Κουρτεναί.

Ο Πέτρος έστειλε τη Γιολάντα στην Κωνσταντινούπολη ενόσω αυτός βρισκόταν σε πόλεμο με το Δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Δούκα, από τον οποίο και αιχμαλωτίστηκε. Εξ αιτίας της αβέβαιης τύχης του (αν και πιθανότατα είχε σκοτωθεί) η Γιολάντα κυβέρνησε ως αντιβασίλισσα. Συμμάχησε με τους Βούλγαρους ενάντια των διάφορων, επίγονων Βυζαντινών κρατών και ήταν έτοιμη να κάνει ειρήνη με το Θεόδωρο Α’ Λάσκαρη της Αυτοκρατορίας της Νικαίας, ο οποίος είχε παντρευτεί την κόρη της. Ωστόσο το 1219 πέθανε ξαφνικά.

Τη διαδέχθηκε ο δευτερότοκος γιός της Ροβέρτος του Κουρτεναί, λόγω της άρνησης του μεγαλύτερου αδελφού του στα δικαιώματά του στο θρόνο. Καθώς ο Ροβέρτος βρισκόταν ακόμα στη Γαλλία εκείνη την εποχή, τεχνικά, ο θρόνος παρέμεινε κενός έως την άφιξή του το 1221.

Βυζαντινοί Αυτοκράτορες

Κωνσταντίνος Α΄ | Κωνστάντιος Β΄ | Ιουλιανός | Ιοβιανός | Ουάλης | Θεοδόσιος Α΄ | Αρκάδιος | Θεοδόσιος Β΄ | Μαρκιανός | Λέων Α΄ | Λέων Β΄ | Ζήνων | Βασιλίσκος | Αναστάσιος Α΄ | Ιουστίνος Α΄ | Ιουστινιανός Α΄ | Ιουστίνος Β΄ | Τιβέριος Β΄ | Μαυρίκιος | Φωκάς | Ηράκλειος | Κωνσταντίνος Γ΄ | Ηρακλεωνάς | Κώνστας Β΄ | Κωνσταντίνος Δ΄ | Ιουστινιανός Β΄ | Λεόντιος | Τιβέριος Γ΄ | Φιλιππικός Βαρδάνης | Αναστάσιος Β΄ | Θεοδόσιος Γ΄ | Λέων Γ΄ | Κωνσταντίνος Ε΄ | Λέων Δ΄ | Κωνσταντίνος ΣΤ΄ | Ειρήνη | Νικηφόρος Α΄ | Σταυράκιος | Μιχαήλ Α΄ | Λέων Ε΄ | Μιχαήλ Β΄ | Θεόφιλος | Μιχαήλ Γ΄ | Βασίλειος Α΄ | Λέων ΣΤ΄ | Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος Ζ΄ | Ρωμανός Α΄ | Ρωμανός Β΄ | Νικηφόρος Β΄ | Ιωάννης Α΄ | Βασίλειος Β΄ | Κωνσταντίνος Η΄ | Ζωή Α΄ | Ρωμανός Γ΄ | Μιχαήλ Δ΄ | Μιχαήλ Ε΄ | Κωνσταντίνος Θ΄ | Θεοδώρα | Μιχαήλ ΣΤ΄ | Ισαάκιος Α΄ | Κωνσταντίνος Ι΄ | Ρωμανός Δ΄ | Μιχαήλ Ζ΄ | Νικηφόρος Γ΄ | Αλέξιος Α΄ | Ιωάννης Β΄ | Μανουήλ Α΄ | Αλέξιος Β΄ | Ανδρόνικος Α΄ | Ισαάκιος Β΄ | Αλέξιος Γ΄ | Αλέξιος Δ΄ | Αλέξιος Ε΄ | †Βαλδουίνος Α΄ | †Ερρίκος | †Πέτρος ντε Κουρτεναί | †Γιολάνδη | †Ροβέρτος Β΄ ντε Κουρτεναί | †Βαλδουίνος Β΄ | *Θεόδωρος Α΄ | *Ιωάννης Γ΄ | *Θεόδωρος Β΄ | *Ιωάννης Δ΄ | Μιχαήλ Η΄ | Ανδρόνικος Β΄ | Μιχαήλ Θ΄ | Ανδρόνικος Γ΄ | Ιωάννης Ε΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ανδρόνικος Δ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Μανουήλ Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Κωνσταντίνος ΙΑ΄

Για το διάστημα 1204 - 1261: †: Λατίνοι Αυτοκράτορες *: Αυτοκράτορες της Νίκαιας

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de