Μάρκος Αυρήλιος


Μάρκος Αυρήλιος (*)

O Μάρκος Αυρήλιος (121 - 180 μ.Χ.) (Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας μεταξύ 161-180 μ.Χ..

Θετός υιός και διάδοχος του Αντωνίνου Πίου. Σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία. Από τον Αντωνίνο υιοθετήθηκε το 138 κατόπιν επιθυμίας του Αδριανού και το 145 έγινε γαμβρός του. Ακολούθησε την στωική φιλοσοφία. Ήταν ένας σοφός και φιλάνθρωπος ηγεμόνας. Ενίσχυσε την αυτοκρατορική αρχή για να εξασφαλίσει την συνέχειά της. Εξασφάλισε τίμια και λογική φορολογική διαχείριση. Αντιμετώπισε με ψυχραιμία και σύνεση πολλές αντιξοότητες της φύσης (πλημμύρες, σεισμούς κ.λπ.). Επειδή οι αντιξοότητες αυτές αποδίδονταν στους χριστιανούς, επέτρεψε την αυστηρή εφαρμογή των δικαστικών μέτρων που είχαν θεσπισθεί εναντίον τους. Προστάτευσε την παιδεία και τα γράμματα. Αν και απεχθανόταν τους πολέμους, πολέμησε εναντίον των Πάρθων, οι οποίοι είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, τους νίκησε και τους ανάγκασε να υπογράψουν ειρήνη το 166 μ.Χ. Επίσης πολέμησε, νίκησε και ανάγκασε σε σύναψη ειρήνης γερμανικά φύλα (Μαρκομάννους 172 μ.Χ. Κουάδους 174 μ.Χ.) Επίσης ανάγκασε σε σύναψη ειρήνης και τους Σαρμάτες το 175 μ.Χ. Πέθανε στην Βιέννη κατά τη διάρκεια εκστρατείας κατά γερμανικών φυλών. Στο σύγγραμα του "Τα εις εαυτόν" (γραμμένο στην ελληνική) εξέθεσε τις φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές του αντιλήψεις. Διάδοχός του ήταν ο έκφυλος υιός του Κόμμοδος.

<===---+---===>

Μάρκος Αυρήλιος

Μάρκος Αυρήλιος

Μάρκος Αυρήλιος

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de