Ολογραφία


Ντένις Γκάμπορ

1947 Αρχή της Ολογραφίας, Ντένις Γκάμπορ 1947 Αρχή της Ολογραφίας

Laser (Σύμφωνη και Μονοχρωματική ακτινοβολία) Ted Maiman

1962 : Emmett Leith και Juris Upatnieks πρώτο ολόγραµµα

Ολογράμματα μεταβίβασης (Transmission holograms)

Ολογράμματα ανάκλασης (Reflection holograms)

Αποθήκευση στο ολόγραμμα της διαφοράς φάσης 2 κυμάτων (αντικειμένου και αναφοράς)

Παραγωγή της εικόνας του αντικειμένου που είναι αποθηκευμένη στο ολόγραμμα με μια δέσμη φωτός Λέιζερ (δέσμη ανασχηματισμού).

Leith, E.N.; Upatnieks, J. (1962). "Reconstructed wavefronts and communication theory". J. Opt. Soc. Am. 52: 1123–1130.

Y.N. Denisyuk (1962). "On the reflection of optical properties of an object in a wave field of light scattered by it". Doklady Akademii Nauk SSSR 144: 1275–1278.

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de