Νικόλαος Σοφιανός


Νικόλαος Σοφιανός ,

Έλληνας λόγιος, που καταγόταν από την Κέρκυρα (16ος αι. μ.Χ.).

Τελείωσε το ελληνικό γυμνάσιο στη Ρώμη και αργότερα ασχολήθηκε με την αντιγραφή ελληνικών χειρογράφων. Μάλιστα το 1543 στάλθηκε από τον Ισπανό Ιάκωβο Μεντόζα στον Άθω, από όπου γύρισε έχοντας αντιγράψει τριακόσιους περίπου κώδικες.

Μεγάλη ήταν η προσφορά του στον τομέα των γραμμάτων, με τη γραφή της νεοελληνικής γραμματικής, που εκδόθηκε όμως το 1870 από τον Λεγκράν.

Άλλα αξιόλογα έργα του ήταν: η μετάφραση στη δημοτική του έργου του Πλούταρχου "Περί παίδων αγωγής", "Ελλάδος περιγραφή", δηλαδή γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος, "Ελλάδος πίνακας", δηλαδή πίνακας που περιελάμβανε αρχαία και νέα τοπωνύμια και "Περί κατασκευής και χρήσεως κρικωτού αστρολάβου" έργο που είχε σχέση με τις αστρονομικές του μελέτες.

Νεοελληνική λογοτεχνία

Κατάλογος Ελλήνων λογοτεχνών

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org + LivePedia.gr http://www.livepedia.gr/. Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de