Κωνσταντίνος Παρθένης


Κωνσταντίνος Παρθένης , Κεφαλή Χριστού

copyright ©. Photo : Harry Gouvas http://prevezamuseum.spaces.live.com

Ζωγράφοι

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de