Βιοχημεία


Σε γενικές γραμμές, η Βιοχημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που μελετά τις χημικές αντιδράσεις, που πραγματοποιούνται στους ζωντανούς οργανισμούς. Θα μπορούσε λοιπόν έτσι να χαρακτηρισθεί και ως "η Χημεία της έμβιας ύλης".

Άνθρωποι, φυτά, ζώα και μικροοργανισμοί συγκροτούνται από χημικές ουσίες. Είναι γεγονός πως αυτές οι ουσίες μετασχηματίζονται συνεχώς σε κάποιες άλλες προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η επιβίωση όσο και η ανάπτυξη αυτών των ζωντανών οργανισμών.

Οι Βιοχημικοί μελετούν όλες αυτές τις ουσίες καθώς και όλες τις χημικές διαδικασίες και συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα και που εξελίσσονται μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς.

Οι διάφορες ανακαλύψεις της Βιοχημείας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος σε σημαντικές προόδους της Ιατρικής και της Φαρμακολογίας.

* Σημειώνεται πως η Βιοχημεία εξετάζει τα χημικά φαινόμενα που συνδέονται με την έμβια ύλη, σε αντίθεση με τη Βιοφυσική που εξετάζει τα φυσικά φαινόμενα που συνδέονται με την έμβια ύλη.

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

<@=@=@>


www.hellenica.de